Arhiva

UDK: 624.046:624.072.33
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 8
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Stabilnost ravnoteže trozglobnog okvira

Riko Rosman

Sažetak

Analizirana je stabilnost ravnoteže trozglobnog okvira s obostrano bočno nepomičnim te obostrano i jednostrano bočno elastičnim ležajevima uzimajući u obzir velike deformacije. Pokazano je da vrlo plitki sustavi prestaju biti stabilni zbog probijanja tjemenog zgloba ispod kote ležajnih zglobova, a strmiji zbog izvijanja njegovih štapova. Dani su jednostavni obrasci, a za praktičnu primjenu i tablica brojčanih vrijednosti bezdimenzionalnog koeficijenata kritičnog opterećenja.

Ključne riječi
stabilnost, ravnoteža, kritično opterećenje, elastični ležaj, izvijanje štapova, trozglobni okvir

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Rosman, R.: Stabilnost ravnoteže trozglobnog okvira, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 8

ILI:

Rosman, R. (2001). Stabilnost ravnoteže trozglobnog okvira, GRAĐEVINAR, 53 (8)
Autori:

Riko Rosman