Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 1
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Prostorni razvoj kaštela sv. Mihovila na otoku Ugljanu

Katja Marasović, Vidović Rea

Sažetak

Mlečani su 1203. godine izgradili kaštel na otoku Ugljanu, iznad Preka, točno nasuprot Zadru kako bi osujetili obnovu grada porušenog u križarskom razaranju. Na temelju znanstvene obrade do sada objavljenih radova, povijesnih izvora i tragova na samoj građevini autori iznose nove spoznaje o izgradnji i preobrazbi kaštela sv. Mihovila i daju prostorne rekonstrukcije u karakterističnim povijesnim fazama.

Ključne riječi
kaštel, utvrda, Mlečani, sv. Mihovil, Ugljan

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Marasović, K., Rea, V.: Prostorni razvoj kaštela sv. Mihovila na otoku Ugljanu, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 1, pp. 33-43, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2202.2017

ILI:

Marasović, K., Rea, V. (2019). Prostorni razvoj kaštela sv. Mihovila na otoku Ugljanu, GRAĐEVINAR, 71 (1), 33-43, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2202.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
KATJA MARASOVIC3
Katja Marasović
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Rea Gradevinar WEB
Vidović Rea