Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 3
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Procjena metoda proračuna čeličnog nosača izloženog požaru

Davor Skejić, Ivana Rogić, Ana Šitum, David Lange, Lars Boström

Sažetak

Prema iskustvu, procjena požarne otpornosti čeličnih elemenata prema europskim normama je konzervativna, a napredne metode proračuna su složene i dugotrajne. U sklopu međunarodne Round Robin studije, procjena postojećih metoda analizirana je za ispitani čelični nosač izložen savijanju i standardnom ISO požaru. Usporedba rezultata pokazuje da napredne metode daju neujednačene procjene. Svejedno, napredne su metode proračuna potrebne za poboljšanje normiranih metoda koje precjenjuju požarnu otpornost ovog "trivijalnog" problema.

Ključne riječi
požarna otpornost, čelični nosač, metode proračuna, Round Robin istraživanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Skejić, D., Rogić, I., Šitum, A., Lange, D., Boström, L.: Procjena metoda proračuna čeličnog nosača izloženog požaru, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 3, pp. 159-169, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2211.2017

ILI:

Skejić, D., Rogić, I., Šitum, A., Lange, D., Boström, L. (2018). Procjena metoda proračuna čeličnog nosača izloženog požaru, GRAĐEVINAR, 70 (3), 159-169, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2211.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Davor Skejic
Davor Skejić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Ivana Rogic WEB
Ivana Rogić
seele GmbH, Germany
Ana Situm WEB
Ana Šitum
f2k ingenieure Fries Kürschner Kobler GmbH, Germany
David Lange WEB
David Lange
RISE znanstveni institut, Švedska
Bostroem Lars WEB
Lars Boström
RISE znanstveni institut, Švedska