Arhiva

UDK: 69.008.001.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 6
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Organizacijski model upravljanja gradnjom

Željko Štromar

Sažetak

Opisuje se stvaranje organizacijskog modela za upravljanje gradnjom. Obrađuje se ulogu i odnos organizacije koja upravlja projektom i ostalih sudionika u gradnji. Istaknuti su i definirani zahtjevi koje treba ispuniti organizacija za upravljanje projektom, a također uvjeti koje treba ispuniti voditelj projekta. Opisane su obaveze i odgovornosti organizacije koja upravlja projektom prema investitoru. Prikazan je model upravljanja projektom kod složenijih građevinskih projekata.

Ključne riječi
model upravljanja, upravljanje gradnjom, organizacijski model, upravljanje projektom, voditelj projekta, investitor, gradnja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Štromar, Ž.: Organizacijski model upravljanja gradnjom, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 6

ILI:

Štromar, Ž. (2009). Organizacijski model upravljanja gradnjom, GRAĐEVINAR, 61 (6)
Autori:

Željko Štromar
Institut IGH d.d.