Arhiva

UDK: 69.009.182:624.042
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 9
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Referentna brzina vjetra – utjecaj perioda osrednjavanja

Alica Bajić, Bernardin Peroš

Sažetak

Prikazani su rezultati analize promjenjivosti brzine vjetra na meteorološkoj postaji Novalja u razdoblju 1995.-1999. Posebno je ispitana korelacija brzina vjetra osrednjenih u 10-minutnim i satnim intervalima, te je predložena metodologija objedinjavanja svih raspoloživih podataka mjerenja smjera i brzine vjetra neovisno o intervalu osrednjavanja. Analiza strujanja pokazala je da turbulentna komponenta brzine vjetra nije dobro reprezentirana 10-minutnim srednjacima brzine.

Ključne riječi
dinamičko opterećenje vjetrom, intenzitet turbulencije, period osrednjavanja, referentna brzina vjetra

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bajić, A., Peroš, B.: Referentna brzina vjetra – utjecaj perioda osrednjavanja, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 9

ILI:

Bajić, A., Peroš, B. (2001). Referentna brzina vjetra – utjecaj perioda osrednjavanja, GRAĐEVINAR, 53 (9)
Autori:

Alica Bajić
Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb
Peros Bernadin
Bernardin Peroš
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije