Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 12
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Studija osjetljivosti cestovne mreže u kriznim situacijama na različite katastrofe

Makoto Fujiu, Kenji Shibase, Shuji Osawa, Ahmed Wahid Uddin, Shoichiro Nakayama, Junichi Takayama

Sažetak

Prirodne katastrofe su u posljednje vrijeme sve češća pojava u Japanu. Kako bi se osigurao neometan prijevoz dobara uslijed velikih niskofrekventnih katastrofa, u toj je zemlji razvijena cestovna mreža za promet u kriznim situacijama. Iako su učestalost i priroda nesreća različiti, za takvu prometnu mrežu još uvijek nije definiran kvantitativni stupanj rizika koji katastrofa za sobom nosi. U ovom je radu procijenjen kvantitativni rizik cestovne mreže za promet u kriznim situacijama uslijed različitih katastrofa kao što su potresi, poplave, klizanja tla, tsunamiji, vulkanske erupcije i oluje.

Ključne riječi
cestovna mreža, krizne situacije, rizik od katastrofe, potres, klizanje tla, poplave

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Fujiu, M., Shibase, K., Osawa, S., Uddin, A. W., Nakayama, S., Takayama, J.: Studija osjetljivosti cestovne mreže u kriznim situacijama na različite katastrofe, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 12, pp. 1063-1074, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2233.2017

ILI:

Fujiu, M., Shibase, K., Osawa, S., Uddin, A. W., Nakayama, S., Takayama, J. (2018). Studija osjetljivosti cestovne mreže u kriznim situacijama na različite katastrofe, GRAĐEVINAR, 70 (12), 1063-1074, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2233.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
fujiu WEB
Makoto Fujiu
Sveučilište Kanazawa, Japan
Građevinski fakultet
PhotoSibase WEB
Kenji Shibase
Sveučilište Kanazawa, Japan
Građevinski fakultet
PhotoOsawa WEB
Shuji Osawa
Sveučilište Kanazawa, Japan
Građevinski fakultet
Photo Ahmed WEB
Ahmed Wahid Uddin
Sveučilište Kanazawa, Japan
Građevinski fakultet
nakayama WEB
Shoichiro Nakayama
Sveučilište Kanazawa, Japan
Građevinski fakultet
takayama WEB
Junichi Takayama
Sveučilište Kanazawa, Japan
Građevinski fakultet