Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 7
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Istraživanje postotka vremena provedenog u koloni na dvotračnim izvangradskim cestama

Boris Čutura, Dražen Cvitanić, Ivan Lovrić

Sažetak

Dvotračne izvangradske ceste u Bosni i Hercegovini čine najveći postotak cestovne mreže pa preuzimaju gotovo cjelokupan teretni promet. Zbog toga se na njima često stvaraju kolone, brzine vozila se smanjuju i gustoća prometa raste. Za poboljšanje kvalitete odvijanja prometa potrebno je utvrditi razinu usluge za postojeće stanje te za alternativne mogućnosti rekonstrukcije kritičnih elemenata cestovne mreže. U radu se istraživao postotak vremena provedenog u koloni kao primjerena mjera za određivanje efikasnosti izvangradskih dvotračnih cesta.

Ključne riječi
postotak vremena provedenog u koloni, dvotračne ceste, vrijeme slijeda

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Čutura, B., Cvitanić, D., Lovrić, I.: Istraživanje postotka vremena provedenog u koloni na dvotračnim izvangradskim cestama , GRAĐEVINAR, 70 (2018) 7, pp. 563-570, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2240.2017

ILI:

Čutura, B., Cvitanić, D., Lovrić, I. (2018). Istraživanje postotka vremena provedenog u koloni na dvotračnim izvangradskim cestama , GRAĐEVINAR, 70 (7), 563-570, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2240.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
bcutura WEB
Boris Čutura
Sveučilište u Mostaru
Građevinski fakultet
Cvitanic Drazen
Dražen Cvitanić
Sveučilište u Splitu
Građevinsko-arhitektonski fakultet
ilovric WEB
Ivan Lovrić
Sveučilište u Mostaru,
Građevinski fakultet