Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 10
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj kuta djelovanja potresa na seizmičko ponašanje betonskih mostova na autocestama

Ahmet Can Altunisik, Ebru Kalkan Okur

Sažetak

Cilj je ovog istraživanja procijeniti učinak kuta djelovanja potresa na seizmičko ponašanje betonskog mosta na autocesti. Analiziran je dvostruki prednapeti betonski sandučasti gredni most na autocesti (odvojena konstrukcija za svaki smjer vožnje) kao numerički primjer i to primjenom metode konačnih elemenata. Most je bio izložen djelovanju potresa ubrzanja tla u Erzincanu iz 1992. i to u 19 smjerova čije vrijednosti variraju od 0 ° do 90 ° s povećanjima od 5 stupnjeva. Kako bi se ispitali učinci različitih kutova djelovanja potresa na seizmičku izvedbu, proučene su promjene vrijednosti maksimalnih pomaka, unutarnjih sila te glavnih naprezanja na kolničku konstrukciju mosta, stupova, izolatora i temelja. Rezultati su se znatno promijenili u slučaju različitih kutova djelovanja potresa. Pojavile su se promjene vrijednosti pomaka, unutarnjih sila i glavnih naprezanja pri različitim upadnim kutovima. Drugim riječima, ne postoji jedinstveni upadni kut za svaku konstrukciju.

Ključne riječi
betonski most na autocesti, utjecaj kuta djelovanja potresa, metoda konačnih elemenata, seizmička izvedba

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Altunisik, A. C., Kalkan Okur, E.: Utjecaj kuta djelovanja potresa na seizmičko ponašanje betonskih mostova na autocestama, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 10, pp. 1013-1024, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2256.2017

ILI:

Altunisik, A. C., Kalkan Okur, E. (2023). Utjecaj kuta djelovanja potresa na seizmičko ponašanje betonskih mostova na autocestama, GRAĐEVINAR, 75 (10), 1013-1024, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2256.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1573 A1 NOVO WEB
Ahmet Can Altunisik
Tehničko sveučilište Karadeniz, Trabzon, Turska
Odjel za građevinarstvo
WhatsApp WEB
Ebru Kalkan Okur
Tehničko sveučilište Karadeniz, Trabzon, Turska
Odjel za građevinarstvo