Arhiva

UDK: 624.21+6244.046:699.84
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 7
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Pojednostavnjene nelinearne metode proračuna betonskih mostova

Tatjana Isaković, Matej Fischinger

Sažetak

U radu se polazi od toga da europske norme za projektiranje konstrukcija u potresnim područjima sve više u projektantsku praksu uvode nelinearne metode proračuna. Prikazuje se jedna od njih – metoda N2 koja se upotrebljava onda kada na odziv mosta značajno utječe samo jedan oblik oscilacije koji se bitno ne mijenja. Metoda N2 se ne primjenjuje pri proračunu dugih mostova. Za njih se preporučuje metoda MPA koja je ukratko opisana i kojom se u obzir uzimaju viši oblici oscilacija.

Ključne riječi
betonski most, nelinearni proračun, proračun za djelovanje potresa, nelinearne metode, metoda N2, metoda MPA, norme

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Isaković, T., Fischinger, M.: Pojednostavnjene nelinearne metode proračuna betonskih mostova, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 7

ILI:

Isaković, T., Fischinger, M. (2009). Pojednostavnjene nelinearne metode proračuna betonskih mostova, GRAĐEVINAR, 61 (7)
Autori:

Tatjana Isaković
Sveučilište u Ljubljani,
Fakultet građevinarstva i geodezije,
Institut za konstrukcije, potresno inženjerstvo i računalstvo

Matej Fischinger
Sveučilište u Ljubljani,
Fakultet građevinarstva i geodezije,
Institut za konstrukcije, potresno inženjerstvo i računalstvo