Arhiva

UDK: 69.008:331.86+301.18
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 11
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Društvene znanosti u obrazovanju građevinskih inženjera

Stjepan Haladin, Miljenko Antić

Sažetak

Ističe se važnost društvenih znanosti u programima za obrazovanje građevinskih inženjera. Kritički se osvrće na dosadašnje stanje i obrazlažu potrebe promjena. Analizira se djelovanje građevinskih inženjera u praksi i navodi koja su im znanja nužna za uspješan rad, a ne stječu ih studijem koji je orijentiran uglavnom na izobrazbu iz usko stručnih područja. I onim inženjerima koji će se opredijeliti za istraživanje, istaknuto je, potrebna su znanja iz društvenih znanosti.

Ključne riječi
građevinski inženjer, obrazovanje, građevinska praksa, istraživanje, društvene znanosti

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Haladin, S., Antić, M.: Društvene znanosti u obrazovanju građevinskih inženjera, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 11

ILI:

Haladin, S., Antić, M. (2004). Društvene znanosti u obrazovanju građevinskih inženjera, GRAĐEVINAR, 56 (11)
Autori:

Stjepan Haladin

Miljenko Antić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet