Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 4
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Posebni slučajevi dokazivanja uporabljivosti građevnih proizvoda

Goran Puž, Igor Džajić

Sažetak

U procesu građenja izvođač nabavlja proizvode koje prati određena dokumentacija, čiju usklađenost s propisima dodatno provjerava nadzorni inženjer. Do nedoumica dolazi kod ugradnje proizvoda koji pripadaju neusklađenom području normi, proizvoda za koje ne postoje tehničke specifikacije ili proizvoda koji dolaze na gradilište bez “CE“ ili “C“ oznaka. U radu se analizira regulativa koja se odnosi na građevne proizvode i iznose stavovi autora o postupanju u posebnim slučajevima, a dan je i osvrt na situaciju u drugim zemljama EU

Ključne riječi
građevni proizvod, zakonska regulativa, CE oznaka, nadzor nad izgradnjom

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Puž, G., Džajić, I.: Posebni slučajevi dokazivanja uporabljivosti građevnih proizvoda, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 4, pp. 351-359, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2270.2017

ILI:

Puž, G., Džajić, I. (2020). Posebni slučajevi dokazivanja uporabljivosti građevnih proizvoda, GRAĐEVINAR, 72 (4), 351-359, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2270.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Goran Puz WEB
Goran Puž
Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatska
Igor Dzajic WEB
Igor Džajić
Institut IGH d.d., Hrvatska