Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 4
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Seizmičko poboljšanje mostova izoliranih uređajima SF-ED: analitičko istraživanje potvrđeno ispitivanjima na potresnom stolu

Misin Misini, Jelena Ristic, Danilo Ristic, Zijadin Guri, Nebi Pllana

Sažetak

U radu je prikazan nelinearni trodimenzionalni analitički model eksperimentalno potvrđen ispitivanjima na potresnom stolu modela mosta u velikom mjerilu s poboljšanim sustavom za seizmičku izolaciju s prostornim pojasnicama, tj. s naprednim sustavom seizmičke zaštite tipa USI-SF. Prikazano je poboljšanje seizmičke zaštite pomoću sustava USI-SF usporednom analizom prototipa s predloženim novim sustavom. Tehnološke opcije za kvalitativno poboljšanje raznih tipova izoliranih mostova omogućene su konstrukcijskim poopćenjem uređaja SF-ED.

Ključne riječi
most, seizmička izolacija, potresni stol, duktilnost, disipacija energije, seizmička sigurnost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Misini, M., Ristic, J., Ristic, D., Guri, Z., Pllana, N.: Seizmičko poboljšanje mostova izoliranih uređajima SF-ED: analitičko istraživanje potvrđeno ispitivanjima na potresnom stolu, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 4, pp. 255-272, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2274.2017

ILI:

Misini, M., Ristic, J., Ristic, D., Guri, Z., Pllana, N. (2019). Seizmičko poboljšanje mostova izoliranih uređajima SF-ED: analitičko istraživanje potvrđeno ispitivanjima na potresnom stolu, GRAĐEVINAR, 71 (4), 255-272, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2274.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
2274 A1 WEB
Misin Misini
Sveučilište u Prištini
Fakultet građevinarstva i arhitekture
Priština, Kosovo
2274 A2 WEB
Jelena Ristic
IBU, Tehnički fakultet, Odjel za građevinarstvo, Skoplje, Makedonija
2274 A3 WEB
Danilo Ristic
Sveučilište SS Ćirila i Metoda u Skopju
Sjeverna Makedonija
Institut za potresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju (IZIIS), Skopje
2274 A4 WEB
Zijadin Guri
Sveučilište u Prištini
Fakultet građevinarstva i arhitekture
Priština, Kosovo
2274 A5 WEB
Nebi Pllana
IPE-Proing, Priština, Kosovo