Arhiva

UDK: 624.074.2:624.012+624.046
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 5
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Proračun stabilnosti zidanih lučnih i svođenih konstrukcija

Mirjana Bošnjak Klečina, Silva Lozančić

Sažetak

Provedeni su proračuni križnog svoda crkve Sv. Petra i Pavla u Osijeku i katedrale u Đakovu te bačvastog svoda crkve Sv. Filipa i Jakova u Vukovaru. Razmatrana su djelovanja: stalno opterećenje, promjena sustava konstrukcije i horizontalno razmicanje oslonaca. Bila su dva pristupa. U prvom su rezultati proračuna naprezanja. Drugim se određuje model sloma konstrukcije za maksimalnu vrijednost horizontalnog razmicanja oslonaca i minimalno horizontalno ubrzanje tla od potresa.

Ključne riječi
križni svod, bačvasti svod, stabilnost konstrukcije, stalno opterećenje, horizontalno razmicanje oslonaca, zidane konstrukcije

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Klečina, M. B., Lozančić, S.: Proračun stabilnosti zidanih lučnih i svođenih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 5

ILI:

Klečina, M. B., Lozančić, S. (2010). Proračun stabilnosti zidanih lučnih i svođenih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 62 (5)
Autori:

Mirjana Bošnjak Klečina
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet

Silva Lozančić
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet