Arhiva

UDK: 69.009.182:624.042
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 9
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Prihvatljivost podzemne željeznice u Zagreba

Davorin Kolić, Vjekoslav Kolić

Sažetak

Polazi se od tvrdnje da su prve ideje o podzemnoj željeznici stare 25 godina te da argumenti zato vrijede i danas. Opisuju se tehnička rješenja podzemnih konstrukcija, a posebno najosjetljiviji dio prelaska rijeke Save. Pritom se sugerira rješenje s mostom. Također se razmatraju financijski aspekti cijelog pothvata koji se temelje na odnosima prema rješenjima u svijetu, posebno u Münchenu. Ističe se da će ipak razina cijena ovisiti o domaćem koštanju radne snage i materijala.

Ključne riječi
podzemna željeznica, tehnički čimbenici, gospodarski čimbenici, podzemne konstrukcije, prijelaz preko rijeke Save, grad Zagreb

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kolić, D., Kolić, V.: Prihvatljivost podzemne željeznice u Zagreba, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 9

ILI:

Kolić, D., Kolić, V. (2001). Prihvatljivost podzemne željeznice u Zagreba, GRAĐEVINAR, 53 (9)
Autori:

Davorin Kolić
D2 Consult Zagreb

Vjekoslav Kolić