Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 1
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaji i dinamičko ponašanje interakcije tla i okvirne konstrukcije

Guerdouh Dhehbiya, Khalfallah Salah

Sažetak

U radu se prikazuje utjecaj i interakcija tla s okvirnom konstrukcijom pod utjecajem dinamičkih opterećenja. Kod svih je građevina potrebna neka vrsta konstrukcijskih elemenata koji su u izravnom kontaktu s tlom. U ovom radu je razvijen novi tankoslojni element sučelja (kontaktni element) temeljen na metodi konačnih elemenata. Pritom je korištena odgovarajuća kombinacija stupnjeva slobode na gornjoj i donjoj strani kontaktnog elementa. Primijenjeni su uvjeti kompatibilnosti pomaka između grednih elemenata i četverokutnih elemenata tla. Za potrebe integriranja tankoslojnog kontaktnog elementa, razvijen je numerički program. Dobiveni rezultati pokazuju da interakcija tla i okvirne konstrukcije bitno utječe na strukturni dinamički odziv komponenata sustava. Provedeno je i parametarsko ispitivanje kako bi se kvantitativno odredio utjecaj kontaktnog elementa na tlo i okvirnu konstrukciju pri dinamičkom opterećenju.

Ključne riječi
dinamika interakcije tla i konstrukcije, dinamička analiza, metoda konačnih elemenata, tlo, okvirna konstrukcija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Dhehbiya , G., Salah, K.: Utjecaji i dinamičko ponašanje interakcije tla i okvirne konstrukcije, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 1, pp. 9-20, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2301.2017

ILI:

Dhehbiya , G., Salah, K. (2022). Utjecaji i dinamičko ponašanje interakcije tla i okvirne konstrukcije, GRAĐEVINAR, 74 (1), 9-20, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2301.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Guerdouh WEB
Guerdouh Dhehbiya
Sveučilište Béjaia, Alžir
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo
Salah WEB
Khalfallah Salah
ENP Konstantina, Alžir
Laboratorij za mehaniku i napredne materijale