Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 1
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Usporedba i ocjena modela za simulaciju ponašanja AB okvira s ispunom pod bočnim opterećenjem

Mehmet Ömer Timurağaoğlu, Adem Dogangun, Ramazan Livaoğlu

Sažetak

U radu se numerički istražuje seizmičko ponašanje AB okvira s ispunom, te se proračunom konačnih elemenata (FEA) ocjenjuje utjecaj triju različitih betonskih modela na ravninsko ponašanje AB okvira s ispunom. U tu se svrhu učinkovitost ispune ocjenjuje na modelima u prirodnoj veličini. Rezultati proračuna konačnih elemenata pokazuju da matematički model betona može promijeniti ponašanje AB okvira s ispunom. Utjecaj je naročito značajan za ponašanje nakon vršnog opterećenja.

Ključne riječi
materijalni model, ispunski zid, armirani beton, metoda konačnih elemenata

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Timurağaoğlu, M. Ö., Dogangun, A., Livaoğlu, R.: Usporedba i ocjena modela za simulaciju ponašanja AB okvira s ispunom pod bočnim opterećenjem, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 1, pp. 45-56, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2307.2017

ILI:

Timurağaoğlu, M. Ö., Dogangun, A., Livaoğlu, R. (2019). Usporedba i ocjena modela za simulaciju ponašanja AB okvira s ispunom pod bočnim opterećenjem, GRAĐEVINAR, 71 (1), 45-56, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2307.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
foto
Mehmet Ömer Timurağaoğlu
Sveučilište Uludağ, Turska
Građevinski fakultet
1015 Autor 3 DOGANGUN WEB
Adem Dogangun
Sveučilište Uludag, Turska
Odjel za građevinarstvo
3 .livaoglu WEB
Ramazan Livaoğlu
Sveučilište Uludağ, Turska
Građevinski fakultet