Arhiva

UDK: 624.27.001.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 12
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Betonski mostovi s udvojenim osloncima kontinuiranih greda

Jure Radnić

Sažetak

Opisano je rješenje betonskih grednih mostova s udvojenim osloncima predgotovljenih kontinuiranih nosača. Nosači se u montaži izravno oslanjaju na deformabilne elastomerne ležajeve, a potom se betoniranjem ostvaruje kontinuitet nosača iznad stupova. Prikazano je da ovakvi mostovi zadržavaju dobra svojstva klasičnih kontinuiranih grednih mostova i mostova s kontinuitetnim pločama. Kao primjer takvog rješenja naveden je vijadukt Severinske drage na autocesti Rijeka - Zagreb.

Ključne riječi
rasponski nosač, kontinuitet, udvojeni oslonci, vijadukt Severinske drage, betonski gredni most

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radnić, J.: Betonski mostovi s udvojenim osloncima kontinuiranih greda, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 12

ILI:

Radnić, J. (2004). Betonski mostovi s udvojenim osloncima kontinuiranih greda, GRAĐEVINAR, 56 (12)
Autori:
Jure Radnic WEB
Jure Radnić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije