Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 8
Tip rada: Znanstveni rad-prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Istraživanje primjenjivosti plovućca kao mineralnog vlakna u splitmastiks asfaltu

Sevil Kofteci

Sažetak

Splitmastiks asfalt (SMA) vrsta je asfaltnog zastora kolničkih konstrukcija koji se u pravilu upotrebljava na cestama namijenjenim teškom prometnom opterećenju. Kako je SMA vruća asfaltna mješavina diskontinuiranog sastava, u mješavini se koriste vlakna da bi se spriječilo ocjeđivanje bitumenskog veziva sa zrna agregata.SMA mješavine koriste dvije vrste vlakana: celulozna vlakna i mineralna vlakna. U radu se analizira mogućnost primjene plovućca kao mineralnog vlakna u mješavinama SMA. Dobiveni rezultati pokazuju da se plovućac može u odgovarajućem omjeru (4 %) koristiti kao zamjena za celulozna vlakna u mješavinama SMA.

Ključne riječi
asfaltni kolnik, splitmastiks asfalt, plovućac, stabilizirajuće vlakno, Schellenbergovo ispitivanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kofteci, S.: Istraživanje primjenjivosti plovućca kao mineralnog vlakna u splitmastiks asfaltu, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 8, pp. 695-701, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2310.2017

ILI:

Kofteci, S. (2018). Istraživanje primjenjivosti plovućca kao mineralnog vlakna u splitmastiks asfaltu, GRAĐEVINAR, 70 (8), 695-701, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2310.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
profil resim
Sevil Kofteci
Sveučilište Akdeniz
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo
Antalya, Turska
skofteci@akdeniz