Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 11
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza postupnog guranja za procjenu seizmičkih zahtjeva okvira s eliptičnim vezovima

Habib Ghasemi Jouneghani, Abbas Haghollahi, Mina Mortazavi

Sažetak

U ovom se radu vrednuje seizmički odziv inovativnog čeličnog veznog sustava: okvir s eliptičnim vezovima (elliptic braced moment resisting frames - ELBRF). ELBRF ima bolje konstrukcijsko ponašanje u odnosu na druge vezne sustave te arhitektonsku prednost koja smanjuje smetnje pri umetanju otvora u zidove. Seizmičko ponašanje ELBRF-a procjenjuje se pomoću različitih obrazaca opterećenja primjenom konvencionalne metode postupnog guranja konstrukcije. Rezultati analize potvrđuju se pomoću nelinearne analize primjenom vremenskog zapisa (nonlinear time history analysis - NTHA) ELBRF okvira na 3, 5, 7 i 10 katova na tlu 2. tipa pogođenih potresima magnitude do 10 i uspoređuju se s posebnim okvirima (special moment resisting frames - SMRF) i okvirima s križnim i obrnutim V centričnim vezovima. Vrednuju se međukatni pomaci, pomaci te katni posmici. Postiže se proporcionalno točno vrednovanje pomoću metoda postupnog guranja konstrukcije u usporedbi s NTHA-om. Modalna metoda postupnog guranja konstrukcije (MPA) omogućuje procjenu seizmičkih zahtjeva s ciljem prevladavanja nedostataka raspoređivanja opterećenja prema FEMA-i kada se radi o učincima viših modova. Poboljšano je seizmičko ponašanje protupotresnog sustava ELBRF, oštećenja se prenose na gornje katove, a povećava se i faktor modifikacije odziva kod ELBRF-ova.

Ključne riječi
okvir s eliptičnim vezom, seizmički zahtjev, nelinearna statička analiza postupnog guranja, seizmičko ponašanje, nelinearna analiza primjenom vremenskog zapisa, faktor modifikacije odziva

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ghasemi Jouneghani, H., Haghollahi, A., Mortazavi, M.: Analiza postupnog guranja za procjenu seizmičkih zahtjeva okvira s eliptičnim vezovima, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 11, pp. 941-955, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2311.2017

ILI:

Ghasemi Jouneghani, H., Haghollahi, A., Mortazavi, M. (2022). Analiza postupnog guranja za procjenu seizmičkih zahtjeva okvira s eliptičnim vezovima, GRAĐEVINAR, 74 (11), 941-955, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2311.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1 Habib WEB
Habib Ghasemi Jouneghani
Tehnološko sveučilište Sydney, NSW, Australija
Fakultet građevinarstva i inženjerstva okoliša
2 Abbas Haghollahi WEB
Abbas Haghollahi
Sveučilište za izobrazbu nastavnika Shahid Rajaee
Teheran, Iran
Odjel za građevinarstvo
3 Mina Mortazavi WEB
Mina Mortazavi
Tehnološko sveučilište Sydney, NSW, Australija
Fakultet građevinarstva i inženjerstva okoliša