Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 7
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Svojstva betona visoke čvrstoće s površinski tretiranom drobljenom gumom

Chellakavitha Nagarajan, Prabavathy Shanumugasundaram, Sree Rameswari Anmeeganathan

Sažetak

U radu se primjenjuje novi pristup površinske modifikacije drobljene gume pomoću organoglinskih kompozita kako bi se poboljšala slaba prionljivost između cementne paste i drobljene gume. Primjenom FTIR spektara promatrana je promjena funkcionalnih skupina na površini tretirane drobljene gume. Za poboljšanje svojstava korišteni su mineralni dodaci poput silikatne prašine i metakaolina. Provedena su ispitivanja obradljivosti, tlačne čvrstoće, čvrstoće na savijanje, modula elastičnosti, otpornosti na udar te otpornosti na djelovanje sulfata i kiselina. Postignuti rezultati pokazuju da površinska obrada gume dovodi do poboljšanja svojstava betona.

Ključne riječi
drobljena guma, površinska obrada, beton visoke čvrstoće, silikatna prašina, metakaolin

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Nagarajan, C., Shanumugasundaram, P., Anmeeganathan, S. R.: Svojstva betona visoke čvrstoće s površinski tretiranom drobljenom gumom, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 7, pp. 579-588, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2312.2018

ILI:

Nagarajan, C., Shanumugasundaram, P., Anmeeganathan, S. R. (2019). Svojstva betona visoke čvrstoće s površinski tretiranom drobljenom gumom, GRAĐEVINAR, 71 (7), 579-588, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2312.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
chellakavitha
Chellakavitha Nagarajan
Tehnički fakultet Mepco Schlenk, Indija
Odjel za građevinarstvo
Dr.SP250 WEB
Prabavathy Shanumugasundaram
Tehnički fakultet Mepco Schlenk, Indija
Odjel za građevinarstvo
sree rameshwari WEB
Sree Rameswari Anmeeganathan
Tehnički fakultet Mepco Schlenk, Indija
Odjel za građevinarstvo