Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 8
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj konstrukcijskog sustava na troškove i trajanje građenja stambenih objekata

Boris Dimitrijević, Zoran Stojadinović, Dejan Marinković, Mirjana Dimitrijević

Sažetak

Cilj istraživanja je ispitivanje utjecaja vrste konstrukcijskog sustava i trajanje na troškove građenja AB konstrukcije stambenih objekata, kao i identifikacija i kvantifikacija ključnih parametara koji na to najviše utječu. Podaci iz baze dovršenih projekata ocijenjeni su primjenom jednostrukog unakrsnog ocjenjivanja i regresijske analize. Za ključne parametre identificirane su granične numeričke vrijednosti koje su potvrđene preprojektiranjem dvaju objekata iz baze. Te vrijednosti na kvantificiran način definiraju racionalnost projektantskog rješenja kao i racionalnost planiranja organizacije građenja. Mogu se primijeniti i u praksi s ciljem racionaliziranja troškova i trajanja građenja stambenih objekata.

Ključne riječi
stambeni objekti, konstrukcijski sustav, troškovi, trajanje, ključni parametri

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Dimitrijević, B., Stojadinović, Z., Marinković, D., Dimitrijević, M.: Utjecaj konstrukcijskog sustava na troškove i trajanje građenja stambenih objekata, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 8, pp. 681-693, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2315.2018

ILI:

Dimitrijević, B., Stojadinović, Z., Marinković, D., Dimitrijević, M. (2019). Utjecaj konstrukcijskog sustava na troškove i trajanje građenja stambenih objekata, GRAĐEVINAR, 71 (8), 681-693, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2315.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Dimitrijevic WEB
Boris Dimitrijević
ZOP Inženjering d.o.o.
Srbija
Zoran Stojadinovic fotografija
Zoran Stojadinović
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet
Dejan Marinkovic fotografija
Dejan Marinković
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet
Dimitrijevic Mirjana WEB
Mirjana Dimitrijević
ZOP Inženjering d.o.o.
Srbija