Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 8
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Metodologija definiranja mjerodavne oborine za dimenzioniranje infiltracijskih sustava

Nino Krvavica, Krešimir Jaredić, Josip Rubinić

Sažetak

U radu je predstavljena metodologija definiranja mjerodavne oborine za dimenzioniranje infiltracijskih sustava za odvodnju oborinskih voda prema integralnom pristupu. Predloženi proračuni temelje se na numeričkim modelima za proračun otjecanja i infiltracije oborine u upojnim građevinama. Definirane su preliminarne krivulje mjerodavne oborine za područje Rijeke, te su prikazani rezultati analize osjetljivosti numeričkog modela. Također, dan je primjer dimenzioniranja infiltracijske građevine. Naglašena je važnost sukcesivnog proračuna na oborine različitih trajanja, kako bi se sustav dimenzionirao na kritični slučaj.

Ključne riječi
LID, BMP, odvodnja oborinskih voda, mjerodavna oborina, kinematički val, trajanje oborine

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Krvavica, N., Jaredić, K., Rubinić, J.: Metodologija definiranja mjerodavne oborine za dimenzioniranje infiltracijskih sustava, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 8, pp. 657-669, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2317.2018

ILI:

Krvavica, N., Jaredić, K., Rubinić, J. (2018). Metodologija definiranja mjerodavne oborine za dimenzioniranje infiltracijskih sustava, GRAĐEVINAR, 70 (8), 657-669, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2317.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
NinoKrvavica WEB
Nino Krvavica
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet

Krešimir Jaredić
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet
jr portfelj
Josip Rubinić
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet