Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 5
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Razvoj metode za određivanje djelotvornosti organskih inhibitora korozije armature u betonu

Ivana Šoić, Sanja Martinez, Ivana Lipošćak, Boris Mikšić

Sažetak

U radu se prvi put ispituje primjenjivost elektrokemijske impedancijske spektroskopije (EIS) u ćeliji s čeličnom pločom prekrivenom slojem betona s dodatkom klorida i inhibitora, konstruiranoj u skladu s normom HRN EN ISO 16773. Mjerenje je omogućilo kvantificiranje štetnog utjecaja klorida i zaštitne djelotvornosti inhibitora, razumijevanje mehanizma i praćenje vremenske ovisnosti inhibitorskog djelovanja, te vizualni pregled površine metala nakon mjerenja. Rezultati su usklađeni sa zamišljenom fizikalnom slikom i upućuju na primjenjivost metode.

Ključne riječi
korozija, armatura, beton, EIS, migrirajući inhibitor, kloridi, djelotvornost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Šoić, I., Martinez, S., Lipošćak, I., Mikšić, B.: Razvoj metode za određivanje djelotvornosti organskih inhibitora korozije armature u betonu, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 5, pp. 369-375, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2319.2018

ILI:

Šoić, I., Martinez, S., Lipošćak, I., Mikšić, B. (2018). Razvoj metode za određivanje djelotvornosti organskih inhibitora korozije armature u betonu, GRAĐEVINAR, 70 (5), 369-375, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2319.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
isoic WEB
Ivana Šoić
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
sanja martinez WEB
Sanja Martinez
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
iliposcak WEB
Ivana Lipošćak
Cortec Corporation, Hrvatska
bmiksic WEB
Boris Mikšić
Cortec Corporation, SAD