Arhiva

UDK: 624.07.006.2+311.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 7
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Međulaboratorijska ispitivanja i njihova primjena

Elinor Trogrlić, Andrea Strineka, Dalibor Sekulić

Sažetak

U radu je objašnjena svrha međulaboratorijskih ispitivanja i opisan postupak pripreme, provedbe, vrednovanja i izvještavanja o rezultatima. Prikazana je i primjerima potkrijepljena statistička analiza rezultata koja je u skladu s priznatim normama i uputama. Opisana je analiza rezultata ispitivanja metodom raspona i srednjih vrijednosti te metodom ANOVA. Rad je namijenjen ispitnim laboratorijima koji žele organizirati međulaboratorijsko ispitivanje i/ili sudjelovati u njemu

Ključne riječi
međulaboratorijska ispitivanja, priprema, provedba, izvještavanje o rezultatima, metode ispitivanja, laboratorij

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Trogrlić, E., Strineka, A., Sekulić, D.: Međulaboratorijska ispitivanja i njihova primjena, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 7

ILI:

Trogrlić, E., Strineka, A., Sekulić, D. (2009). Međulaboratorijska ispitivanja i njihova primjena, GRAĐEVINAR, 61 (7)
Autori:

Elinor Trogrlić
Institut IGH d.d. Zagreb

Andrea Strineka
Institut IGH d.d. Zagreb

Dalibor Sekulić
Institut IGH d.d. Zagreb