Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 6
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Metoda N2 za projektiranje zgrada

Adriana Cerovečki, Ivan Kraus, Dragan Morić

Sažetak

N2 je brza nelinearna statička metoda za projektiranje zgrada otpornih na potres. Rad predstavlja značajke i ograničenja metode, njezin razvoj te mogućnosti primjene na različitim tipovima zgrada. Istaknute su razlike između klasične N2 metode i njezinih proširenja. Također, dana je usporedba N2 metode i sličnih proračunskih pristupa. Ustanovljeno je da se rezultati dobiveni proračunima uz primjenu N2 metode dobro slažu s rezultatima dobivenim uz primjenu znatno složenijih metoda. Na kraju su dane smjernice za daljnje istraživanje.

Ključne riječi
N2 metoda, metoda postupnog guranja, nelinearna statička metoda, pravilna zgrada, nepravilna zgrada

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Cerovečki, A., Kraus, I., Morić, D.: Metoda N2 za projektiranje zgrada, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 6, pp. 509-518, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2324.2018

ILI:

Cerovečki, A., Kraus, I., Morić, D. (2018). Metoda N2 za projektiranje zgrada, GRAĐEVINAR, 70 (6), 509-518, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2324.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
83808c2b3ebc0050a user image2
Adriana Cerovečki
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
KRAUS WEB
Ivan Kraus
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Dragan Morić
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek