Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 5
Tip rada: Znanstveni rad-prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ocjena seizmičkog rizika primjenom novih podataka o rizicima i stambenom fondu

Ferhat Pakdamar, Fatma İlknur Kara, Yaşasın Eryılmaz, Ali Yeşilyurt

Sažetak

U ovom se radu analizira potencijalno seizmičko djelovanje dvaju aktivnih segmenata sjevernoanatolijskog rasjeda u Mramornom moru. Istražena su dva seizmička scenarija pojedinačnih magnituda 6,9 i 6,7 za slučaj pojedinačnih aktivacija rasjeda, te treći scenarij magnitude 7,2 za slučaj istovremene aktivacije oba rasjeda. Skupina postojećih građevina sastavljena od 15.871 zgrade svrstana je u deset osnovnih kategorija. Svakoj je kategoriji pripisana odgovarajuća krivulja otpornosti i niz krivulja oštetljivosti koje određuju vjerojatnost prekoračenja jednog od pet stupnjeva oštećenja: nikakvo, neznatno, manje, srednje, jako i potpuno.

Ključne riječi
seizmički scenarij, ocjena seizmičkog rizika, oštećenje zgrade, krivulja otpornosti, krivulja oštetljivosti

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Pakdamar, F., Kara, F. İ., Eryılmaz, Y., Yeşilyurt, A.: Ocjena seizmičkog rizika primjenom novih podataka o rizicima i stambenom fondu, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 5, pp. 375-387, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2329.2018

ILI:

Pakdamar, F., Kara, F. İ., Eryılmaz, Y., Yeşilyurt, A. (2019). Ocjena seizmičkog rizika primjenom novih podataka o rizicima i stambenom fondu, GRAĐEVINAR, 71 (5), 375-387, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2329.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
fotoFP
Ferhat Pakdamar
Tehničko sveučilište Gebze, Turska
Arhitektonski fakultet
foto FK
Fatma İlknur Kara
Tehničko sveučilište Gebze, Turska
Arhitektonski fakultet
fotoYE
Yaşasın Eryılmaz
Tehničko sveučilište Gebze, Turska
Arhitektonski fakultet
foto AY
Ali Yeşilyurt
Tehničko sveučilište Gebze, Turska
Arhitektonski fakultet