Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 12
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Duljina kritičnog područja AB stupova pri različitim razinama uzdužnog opterećenja

Mounir Ait Belkacem, Hakim Bechtoula, Nouredine Bourahla, Adel Ait Belkacem

Sažetak

U radu se procjenjuje seizmičko ponašanje AB stupova pri različitim razinama uzdužnog opterećenja. Na temelju rezultata ispitivanja provedenih na ukupno 16 uzoraka AB stupova izloženih različitim razinama uzdužnog opterećenja, predložena je jednadžba koja povezuje duljinu kritičnog područja s primijenjenim uzdužnim opterećenjem, te je uspoređena s alžirskim normama za potres RPA99/V2003. Rezultati su pokazali da je prema navedenim normama duljina kritičnog područja podcijenjena pri visokoj razini uzdužne sile.

Ključne riječi
armiranobetonski stupovi, uzdužno opterećenje, kritično područje, duktilnost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ait Belkacem, M., Bechtoula, H., Bourahla, N., Belkacem, A. A.: Duljina kritičnog područja AB stupova pri različitim razinama uzdužnog opterećenja, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 12, pp. 1023-1031, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2335.2018

ILI:

Ait Belkacem, M., Bechtoula, H., Bourahla, N., Belkacem, A. A. (2018). Duljina kritičnog područja AB stupova pri različitim razinama uzdužnog opterećenja, GRAĐEVINAR, 70 (12), 1023-1031, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2335.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1 BELKACEM WEB
Mounir Ait Belkacem
Nacionalni istraživački centar za potres
Sveučilište Saad Dahlab, Alžir
Građevinski fakultet
2 BECHTOULA WEB
Hakim Bechtoula
Nacionalni istraživački centar za potres
3 Bourahla WEB
Nouredine Bourahla
Sveučilište Saad Dahlab, Alžir
Građevinski fakultet
4 AIT BELKACEM WEB
Adel Ait Belkacem
Sveučilište znanosti i tehnologije Ezzouar