Arhiva

UDK: 624.022.3.002.23
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 12
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

“High-tech” pročelje nove poslovne zgrade Croatia osiguranja

Boris Androić, Davor Skejić

Sažetak

Opisuje se pročelje nove poslovne zgrade Croatia osiguranja s posebnim isticanjem projektantskih novina i načina njezina izvođenja. U radu je prikazan složeni sustav pročelja koji omogućava optimalnu klimatsku zaštitu zgrade. Tom se fasadom upravlja s pomoću računalnoga programa iz upravljačkog centra. U zaključku se ističe da je tehnološko rješenje ovoga pročelja na razini najboljih takvih europskih sustava te da će njegova viša početna cijena biti nadoknađena ekonomičnošću upotrebe.

Ključne riječi
poslovna zgrada Croatia osiguranja, projekt, način izvođenja, klimatska zaštita zgrade, “High-tech” pročelje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Androić, B., Skejić, D.: “High-tech” pročelje nove poslovne zgrade Croatia osiguranja, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 12

ILI:

Androić, B., Skejić, D. (2004). “High-tech” pročelje nove poslovne zgrade Croatia osiguranja, GRAĐEVINAR, 56 (12)
Autori:
Androic WEB
Boris Androić
I.A. projektiranje d.o.o., Zagreb
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
Davor Skejic
Davor Skejić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet