Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 7
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Modeliranje kolosiječnog zastora prizme metodom diskretnih elemenata

Viktorija Sluganović, Stjepan Lakušić, Damir Lazarević

Sažetak

Povećanje osovinskog opterećenja i brzine prometovanja kolosijekom utječe na bržu degradaciju kolosiječne konstrukcije, posebice zastorne prizme. Drobljenje kamenih zrna unutar zastora zbog prevelikih kontaktnih sila među njima, uzrokuje degradaciju u vidu zapunjavanja šupljina što dovodi do slabije odvodnje koja može prouzročiti slom konstrukcije. Optimizacijom učestalosti održavanja i pravilnim oblikovanjem zastora temeljenih na numeričkim i eksperimentalnim postupcima, može se utjecati na proces degradacije zastorne prizme, a time i na ukupne troškove održavanja. U ovom radu prikazane su mogućnosti metode diskretnih elemenata u predviđanju ponašanja kolosiječnog zastora.

Ključne riječi
željeznički kolosijek, zastorna prizma, degradacija prizme, numeričko modeliranje, zrnati materijal

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Sluganović, V., Lakušić, S., Lazarević, D.: Modeliranje kolosiječnog zastora prizme metodom diskretnih elemenata, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 7, pp. 589-600, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2350.2018

ILI:

Sluganović, V., Lakušić, S., Lazarević, D. (2019). Modeliranje kolosiječnog zastora prizme metodom diskretnih elemenata, GRAĐEVINAR, 71 (7), 589-600, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2350.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Viktorija Grgic WEB
Viktorija Sluganović
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Lakusic Stjepan2
Stjepan Lakušić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za prometnice
lazarevic WEB
Damir Lazarević
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet