Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 1
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Mortovi s dodatkom lokalnih industrijskih nusproizvoda

Marko Ćećez, Merima Šahinagić-Isović

Sažetak

U radu su predstavljeni rezultati istraživanja mogućnosti pripreme morta zamjenom cementa s lokalnim industrijskim nusproizvodima silicijskom prašinom i crvenim muljem. Prikazani su rezultati istraživanja svojstava svježeg i očvrslog morta na pet mješavina u dvije serije. Cement je zamijenjen silicijskom prašinom u udjelu od 10 posto, a crveni mulj je dodavan u udjelima od 0 %, 5 %, 10 %, 15 % i 20 % s obzirom na masu cementa. Prva serija uzoraka je ispitana nakon 28 dana njegovanja, a druga serija ispitana je nakon propisanog njegovanja uzoraka izloženih ciklusima smrzavanja i odmrzavanja. Rezultati upućuju na zadovoljavajuće ponašanje mješavina s niskim postotkom crvenog mulja.

Ključne riječi
mort, industrijski nusproizvodi, slicijska prašina, crveni mulj

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ćećez, M., Šahinagić-Isović, M.: Mortovi s dodatkom lokalnih industrijskih nusproizvoda, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 1, pp. 1-7, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2358.2018

ILI:

Ćećez, M., Šahinagić-Isović, M. (2019). Mortovi s dodatkom lokalnih industrijskih nusproizvoda, GRAĐEVINAR, 71 (1), 1-7, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2358.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Marko Cecez WEB
Marko Ćećez
Sveučilište "Džemal Bijedić" Mostar
Građevinski fakultet
Merima Sahinagic Isovic WEB
Merima Šahinagić-Isović
Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru,
Građevinski fakultet