Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 12
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Metode određivanja pojačanog održavanja kolničkih konstrukcija u gradu

Danijel Kukaras, Miloš Šešlija, Igor Peško, Dejan Jovanov, Miodrag Počuč

Sažetak

U radu je dan prikaz metode za prikupljanje podataka, a nakon toga i metode za određivanje pojačanog održavanja kolničkih konstrukcija u gradu. Za analizu su uzeta tri tipa gradske cestovne mreže, odnosno analizirane su kolničke konstrukcije za gradsku magistralu, gradsku prometnicu i glavnu ulicu. Korišteni su podaci koji su uzeti na terenu i dobiveni rezultati laboratorijskih ispitivanja. Nakon prikazanih svih prikupljenih podataka, dano je tehničko rješenje kolničke konstrukcije, a potom se dolazi do zaključka da treba izvesti pojačano održavanje, odnosno rekonstrukciju sva tri tipa kolničkih konstrukcija.

Ključne riječi
pojačano održavanje, kolničke konstrukcije, urbana sredina

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kukaras, D., Šešlija, M., Peško, I., Jovanov, D., Počuč, M.: Metode određivanja pojačanog održavanja kolničkih konstrukcija u gradu, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 12, pp. 1167-1180, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2359.2018

ILI:

Kukaras, D., Šešlija, M., Peško, I., Jovanov, D., Počuč, M. (2019). Metode određivanja pojačanog održavanja kolničkih konstrukcija u gradu, GRAĐEVINAR, 71 (12), 1167-1180, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2359.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
5 KUKAREV WEB
Danijel Kukaras
Sveučilište u Novom Sadu
Građevinski fakultet u Subotici
1 SESLIJA WEB
Miloš Šešlija
Sveučilište u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Odjel za građevinarstvo i geodeziju
3 Pesko WEB
Igor Peško
Sveučilište u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Odjel za građevinarstvo i geodeziju
Jovanov WEB
Dejan Jovanov
Visoka inženjerska škola strukovnih studija, Zemun
Pocucov WEB
Miodrag Počuč
Adomne