Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 9
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ocjena podlokavanja oko dvojnih stupova mosta primjenom analize pouzdanosti

Meric Yilmaz, Melih Calamak, A. Melih Yanmaz

Sažetak

U ovom se istraživanju određuju uzroci nepouzdanosti uslijed vremenske varijacije dubine kaverne nastale podlokavanjem u uvjetima bistre vode na mjestu dvojnih stupova tandemskog razmještaja. Na primjeru se probabilističkom analizom ocjenjuje vjerojatnost gubitka stabilnosti uslijed podlokavanja oko dvojnih stupova, za razne razmake stupova. Istraženi su i utjecaji promjene koeficijenta varijacije probabilističkih varijabli podlokavanja, te funkcije razdiobe vjerojatnosti, na vjerojatnost gubitka stabilnosti. Utvrđeno je da su utjecaji promjene koeficijenta varijacije na vjerojatnost gubitka stabilnosti značajniji od razdiobe vjerojatnosti dubine podlokavanja.

Ključne riječi
most, stup, vjerojatnost gubitka stabilnosti, podlokavanje, tandemski razmještaj, nepouzdanost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Yilmaz, M., Calamak, M., Yanmaz, A. M.: Ocjena podlokavanja oko dvojnih stupova mosta primjenom analize pouzdanosti, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 9, pp. 739-747, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2363.2018

ILI:

Yilmaz, M., Calamak, M., Yanmaz, A. M. (2019). Ocjena podlokavanja oko dvojnih stupova mosta primjenom analize pouzdanosti, GRAĐEVINAR, 71 (9), 739-747, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2363.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
meric yilmaz WEB
Meric Yilmaz
Sveučilište Atilim, Turska
Građevinski fakultet
melih calamak WEB
Melih Calamak
Sveučilište u Južnoj Karolini
Fakultet građevinarstva i ekologije
melih yanmaz WEB
A. Melih Yanmaz
Tehničko sveučilište Bliski istok, Turska
Građevinski fakultet