Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 1
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj kontaktnog pritiska od temelja na projektiranje pomoću spektra odziva

Ivan Kraus, Damir Džakić, Jovan Papić, Adriana Cerovečki

Sažetak

Oslonci i potresno opterećenje za projektiranje konstrukcija obično su matematički izvodi podataka dobivenih iz profila tala sa slobodnom površinom. Ovo istraživanje je vođeno pretpostavkom da pritisak od konstrukcije na tlo može promijeniti rezonantna svojstva tla i tako preusmjeriti projektiranje konstrukcija. Istraživanje je provedeno na setu od 10 stvarnih profila tla; na 21 studiji slučaja i koristeći dvije metode za korekciju profila brzina posmičnih valova s ciljem uključivanja kontaktnog pritiska. Analitički dobiveni rezultati su uspoređeni s pandanima dobivenim iz eksperimenta provedenog u centrifugi.

Ključne riječi
Eurokod 8, spektar odziva, eksperiment, centrifuga, profil tla, plitki temelji

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kraus, I., Džakić, D., Papić, J., Cerovečki, A.: Utjecaj kontaktnog pritiska od temelja na projektiranje pomoću spektra odziva, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 1, pp. 11-20, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2365.2018

ILI:

Kraus, I., Džakić, D., Papić, J., Cerovečki, A. (2020). Utjecaj kontaktnog pritiska od temelja na projektiranje pomoću spektra odziva, GRAĐEVINAR, 72 (1), 11-20, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2365.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
KRAUS WEB
Ivan Kraus
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Damir Dzakic WEB
Damir Džakić
BROD KONZALTING d.o.o., Zagreb
Jovan Papic WEB
Jovan Papić
Sveučilište Sv. Ćirila i Metoda u Skopju
Građevinski fakultet
Katedra za geotehniku
83808c2b3ebc0050a user image2
Adriana Cerovečki
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek