Arhiva

UDK: 666.97.03.001.5:69.009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 6
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Modifikacije modela skupljanja i puzanja betona

Elica Marušić, Nedjeljko Akrap

Sažetak

Rezultati ispitivanja skupljanja betona dobiveni u pet istraživačkih programa uspoređeni su s rezultatima dobivenim proračunom prema dva modela (Eurokod 2 i B3). Usporedbe pokazuju veliko odstupanje vrijednosti dobivenih prema modelima od onih dobivenih ispitivanjima. Predložen je koeficijent pomoću kojega se povećava točnost EC2 modela, tako da se može upotrijebiti za predviđanje skupljanja betona velike čvrstoće. Analiziran je i model predviđanja koeficijenta puzanja betona.

Ključne riječi
puzanje betona, model Eurokod 2, model B3, beton velike čvrstoće, koeficijent puzanja betona, skupljanje betona

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Marušić, E., Akrap, N.: Modifikacije modela skupljanja i puzanja betona, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 6

ILI:

Marušić, E., Akrap, N. (2010). Modifikacije modela skupljanja i puzanja betona, GRAĐEVINAR, 62 (6)
Autori:
Marusic WEB
Elica Marušić
INSTITUT IGH d.d. – RC Split

Nedjeljko Akrap
Institut IGH, Split