Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 1
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Inovativne senzorske tehnologije za beton u nuklearnim elektranama

David Scott, Shen-En Chen

Sažetak

Postupak nerazornog ispitivanja primjenjuje se za istraživanja tijekom izvođenja i uporabe betonskih konstrukcija koje se koriste za potrebe nuklearne industrije. Beton u nuklearnim elektranama često se odlikuje posebnim svojstvima koja ga čine osjetljivim na propadanje te koja onemogućuju analizu i kontrolu pomoću tradicionalnih nerazornih postupaka. Moderne tehnologije analize unutar betona omogućuju dubinsko istraživanje nuklearnih armiranobetonskih konstrukcija. U radu se analiziraju perspektivne dubinske i površinske analitičke metode te se kritički ocjenjuje primjena senzora u analizi betonskih konstrukcija koje se koriste u nuklearnoj industriji.

Ključne riječi
nuklearne elektrane, beton, praćenje stanja konstrukcija, nerazorno ispitivanje, senzori

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Scott, D., Chen, S.: Inovativne senzorske tehnologije za beton u nuklearnim elektranama, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 1, pp. 9-19, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2379.2018

ILI:

Scott, D., Chen, S. (2019). Inovativne senzorske tehnologije za beton u nuklearnim elektranama, GRAĐEVINAR, 71 (1), 9-19, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2379.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Scott WEB
David Scott
Sveučilište North Carolina u Charlotte, SAD
Odjel za građevinarstvo i okolišno inženjerstvo
Shen enChen WEB
Shen-En Chen
Sveučilište North Carolina u Charlotte, SAD
Odjel za građevinarstvo i okolišno inženjerstvo