Arhiva

UDK: 691.87:620.193
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 12
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Zaštita armature od korozije u armiranobetonskim konstrukcijama

Jure Francišković

Sažetak

U radu se razmatra postupak zaštite armature od korozije u armiranobetonskim konstrukcijama primjenom inhibitora korozije na bazi amina (migracijskih korozijskih inhibitora) i antikorozijskih materijala sa sadržajem ovih inhibitora. Razmatra se sastav i kriteriji kvalitete antikorozijskih materijala i sustava za zaštitu novih i sanaciju postojećih armiranobetonskih konstrukcija. Opisuje se tehnološki postupak pripreme i ugradnje ovih materijala te kvaliteta betonske podloge.

Ključne riječi
armatura, korozija, zaštita, korozijski inhibitori, antikorozijski materijal, armiranobetonske konstrukcije

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Francišković, J.: Zaštita armature od korozije u armiranobetonskim konstrukcijama, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 12

ILI:

Francišković, J. (2004). Zaštita armature od korozije u armiranobetonskim konstrukcijama, GRAĐEVINAR, 56 (12)
Autori:

Jure Francišković
Longus d.o.o.