Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 5
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza inovativnog projekta mosta Liyutuo Lounge u Dujiangyanu

Xianbin Huang, Chenyang Liu, Yongding Tian, Chunyang Chen, Jialin Xu, Jian Wu

Sažetak

U projektu mosta Liyutuo Lounge višekatna okvirna konstrukcija kombinirana je s masivnom konstrukcijom mosta, te je tako projektirana jedinstvena građevina dvostruke namjene. Prometni dio rasponske konstrukcije mosta je prednapeti kruti betonski okvir, kruto spojen sa stupom, nosačem i poprečnim nosačem koji se odlikuju tipičnim značajkama prednapete betonske konstrukcije i okvirne konstrukcije. Pri projektiranju temelja stupa, primjenjeno je naknadno injektiranje te kombinacija uzdužnih veznih greda kako bi se riješili problemi malog promjera pilota i velikog opterećenja.

Ključne riječi
most Liyutuo Lounge, integracija, projekt konstrukcije, optimizacija, inovacija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Huang, X., Liu, C., Tian, Y., Chen, C., Xu, J. ., Wu, J. .: Analiza inovativnog projekta mosta Liyutuo Lounge u Dujiangyanu, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 5, pp. 437-446, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2381.2018

ILI:

Huang, X., Liu, C., Tian, Y., Chen, C., Xu, J. ., Wu, J. . (2020). Analiza inovativnog projekta mosta Liyutuo Lounge u Dujiangyanu, GRAĐEVINAR, 72 (5), 437-446, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2381.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1 Huang WEB
Xianbin Huang
Agrikulturalno sveučilište u Sichuanu, Kina
Građevinski fakultet
2 Liu WEB
Chenyang Liu
Agrikulturalno sveučilište u Sichuanu, Kina
Građevinski fakultet
3 Tian WEB
Yongding Tian
Sveučilište Southeast, Kina
Građevinski fakultet
4 Chen WEB
Chunyang Chen
Agrikulturalno sveučilište u Sichuanu, Kina
Građevinski fakultet
5 Xu WEB
Jialin Xu
Agrikulturalno sveučilište u Sichuanu, Kina
Građevinski fakultet
6 Wu WEB
Jian Wu
Institut za hidroelektrane Chengdu za istraživanje i dizajn