Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 9
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Simulacija starenja betona brana na primjeru numeričke analize brane HE Jablanica

Goran Šunjić, Maja Prskalo, Zoran Milašinović, Alen Harapin

Sažetak

Rad prikazuje model za numeričku simulaciju međudjelovanja tekućine i armiranobetonske konstrukcije pod seizmičkim opterećenjem za prostorne 3D probleme, posebice betonske brane. Model je zasnovan na tzv. shemi odvojenih rješenja za probleme vezanih (višepoljnih) zadaća. Model posebice uključuje efekte starenja betona što se pokazalo vrlo bitnim kod analize starijih građevina. Prvo je vrlo kratko dan opis numeričkog modela, a zatim je detaljnije opisan model starenja betona i analiza brane HE Jablanica na kojoj je testirana valjanost modela i razvijenog softvera.

Ključne riječi
betonska gravitacijska brana, numerički model, međudjelovanje tekućina-konstrukcija, proračun na potres, starenje betona

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Šunjić, G., Prskalo, M., Milašinović, Z., Harapin, A.: Simulacija starenja betona brana na primjeru numeričke analize brane HE Jablanica, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 9, pp. 749-767, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2385.2018

ILI:

Šunjić, G., Prskalo, M., Milašinović, Z., Harapin, A. (2019). Simulacija starenja betona brana na primjeru numeričke analize brane HE Jablanica, GRAĐEVINAR, 71 (9), 749-767, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2385.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Goran Sunjic WEB
Goran Šunjić
Sveučilište u Mostaru
Građevinski Fakultet
Maja Prskalo WEB
Maja Prskalo
Sveučilište u Mostaru
Građevinski Fakultet
Zoran M WEB
Zoran Milašinović
Sveučilište u Sarajevu,
Građevinski fakultet
Alen
Alen Harapin
Sveučilište u Splitu
Fakultet Građevinarstva, Arhitekture i Geodezije