Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 6
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Otpadni boksit - održivo punilo za asfaltne mješavine

Jayvant Choudhary, Brind Kumar, Ankit Gupta

Sažetak

Otpadni boksit ili crveni mulj koristi se u mješavinama od asfaltbetona kao zamjensko punilo umjesto kamenog brašna. Projektirane su asfaltne mješavine s oba punila i ocijenjena je njihova čvrstoća, volumetrijska svojstva i ponašanje u raznim okolnostima (pojava kolotraga, pojava pukotina, dugotrajno starenje i osjetljivost na vlagu). Mješavine s crvenim muljem odlikuju se višim vrijednostima stabilnosti prema Marshallu i otpornije su na pojavu kolotraga i pojavu pukotina zbog mineralogije i finoće crvenog mulja. Alkalna i hidrofobna svojstva crvenog mulja omogućila su postizanje zadovoljavajuće otpornosti mješavine na vlagu. Međutim, mješavine s crvenim muljem imale su viši optimalni udio veziva i manju otpornost na dugoročno starenje, što se pripisuje poroznosti crvenog mulja.

Ključne riječi
korištenje otpada, punilo, crveni mulj, asfaltbeton, održivost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Choudhary, J., Kumar, B., Gupta, A.: Otpadni boksit - održivo punilo za asfaltne mješavine, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 6, pp. 481-489, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2391.2018

ILI:

Choudhary, J., Kumar, B., Gupta, A. (2022). Otpadni boksit - održivo punilo za asfaltne mješavine, GRAĐEVINAR, 74 (6), 481-489, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2391.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
JC
Jayvant Choudhary
Institut za tehnologiju i znanost Madhav, Gwalior, Indija
Odjel za građevinarstvo
BK
Brind Kumar
Sveučilište Banaras Hindu, Varanasi, Indija
Indijski tehnološki institut
Odjel za građevinarstvo
Dr. Ankit Gupta
Ankit Gupta
Sveučilište Banaras Hindu, Varanasi, Indija
Indijski tehnološki institut
Odjel za građevinarstvo