Arhiva

UDK: 628.85.004.67:625.711.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 6
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Hladno recikliranje asfaltnih kolnika

Mate Sršen, Milan Majkić, Marko Orkić

Sažetak

U radu je sažeto prikazan novi način rehabilitiranja kolničkih konstrukcija cesta tehnologijom recikliranja hladnim postupkom i na cesti. Opisana je primjena, izvođenje, potrebna mehanizacija, a dan je i osvrt na prednosti ove tehnologije sa stajališta ekonomičnosti i zaštite okoliša. Obrađen je prvi primjer primjene te tehnologije na projektu obnove državne ceste D55 (dionica Vinkovci-Županja) izvedenom 2008. Sugerira se praktična primjena tehnologije na cestama u Hrvatskoj.

Ključne riječi
recikliranje, hladni postupak, ekonomičnost, cesta, zaštita okoliša, asfaltni kolnik, rehabilitiranje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Sršen, M., Majkić, M., Orkić, M.: Hladno recikliranje asfaltnih kolnika, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 6

ILI:

Sršen, M., Majkić, M., Orkić, M. (2010). Hladno recikliranje asfaltnih kolnika, GRAĐEVINAR, 62 (6)
Autori:

Mate Sršen
Institut IGH d.d.
Zavod za prometnice

Milan Majkić
Građevinski projekt d.o.o.

Marko Orkić
SVOD d.o.o.