Arhiva

UDK: 626.86:625.712.2
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 12
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Odvodnja okoliša hotela Corinthia u Baški na Krku

Marinko Capić

Sažetak

Opisuje se projekt izvedbe odvodnje slivnih, oborinskih i procjednih voda okoliša hotela Corinthia u Baški na otoku Krku da bi se mogla izgraditi nova prilazna cesta i parkirališta. Prikazano je zatečeno stanje i način njegove sanacije za koju je trebalo izvesti tri vrste kanala: dva oblika betonskih kanala (trapeznih i cijevnih) za prihvat oborinskih, procjednih i voda s prometnica te obodni kanal na rubu zemljišne čestice za prihvat susjednih oborinskih voda.

Ključne riječi
izvedba, slivne vode, oborinske vode, procjedne vode, hotel Corinthia u Baški, projekt, odvodnja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Capić, M.: Odvodnja okoliša hotela Corinthia u Baški na Krku, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 12

ILI:

Capić, M. (2004). Odvodnja okoliša hotela Corinthia u Baški na Krku, GRAĐEVINAR, 56 (12)
Autori:

Marinko Capić
Marinero gradnja, d.o.o.