Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 5
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Primjena modela prodora klorida za ocjenu stanja u gospodarenju mostovima

Ivan Zambon, Anja Vidovic, Alfred Strauss, Jose Matos

Sažetak

Iako se danas diljem svijeta primjenjuju brojni sustavi za gospodarenje mostovima, čini se da ipak nema dovoljno sustava u kojima bi se koristilo znanje o svojstvima materijala i opterećenju iz okoliša. U ovom se radu, kao doprinos sadašnjoj praksi, analizira primjena modela prodora klorida, što podržava Međunarodni savez za betonske konstrukcije, a koristi se za preliminarno ocjenjivanje u okviru gospodarenja mostovima. Prije svega, analizira se primjena modela u realnim situacijama za ocjenu postojećih betonskih mostova za koje ne postoje podaci o materijalima i svojstvima okoliša.

Ključne riječi
prodor klorida, gospodarenje mostovima, propadanje, trajnost, preliminarno ocjenjivanje, betonski mostovi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Zambon, I., Vidovic, A., Strauss, A., Matos, J.: Primjena modela prodora klorida za ocjenu stanja u gospodarenju mostovima, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 5, pp. 359-373, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2411.2018

ILI:

Zambon, I., Vidovic, A., Strauss, A., Matos, J. (2019). Primjena modela prodora klorida za ocjenu stanja u gospodarenju mostovima, GRAĐEVINAR, 71 (5), 359-373, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2411.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Ivan Zambon2
Ivan Zambon
Sveučilište za prirodne resurse i biološke znanosti
Fakultet građevinarstva i prirodnih nepogoda
Anja Vidovic
Anja Vidovic
Sveučilište za prirodne resurse i biološke znanosti
Fakultet građevinarstva i prirodnih nepogoda
Alfred Strauss
Alfred Strauss
Sveučilište za prirodne resurse i biološke znanosti
Fakultet građevinarstva i prirodnih nepogoda
Jose Campos e Matos
Jose Matos
Sveučilište Minho
Građevinski fakultet