Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 11
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Eksplicitno definiranje postupka asfaltiranja kolnika - temeljni preduvjet za poboljšanje kvalitete

Mauricio Pradena, Seirgei Miller, Guido Staub, Marcos Díaz, Francisco Contreras

Sažetak

Cilj ovog rada je jasno definiranje postupka asfaltiranja kolnika i uz njega vezane podatke o temperaturi i zbijenosti asfalta te logističkog procesa, budući da je to temeljni preduvjet za postizanje poboljšanja. U tu svrhu, prikupljeni su podatci o temperaturi asfalta, putanjama kretanja valjaka, zbijenosti asfalta, brzini kretanja finišera te o logističkoj podršci kamionima koji dopremaju asfalt. Rezultati, analize i dobivene povratne informacije upućuju na postojanje konkretnih mogućnosti za poboljšanje, koje uključuju izbjegavanje zaustavljanja finišera tijekom asfaltiranja, ujednačeno zbijanje cijele površine kolnika te izrada strategije za kretanja valjaka.

Ključne riječi
asfaltni kolnik, kvaliteta asfalta, temperatura asfaltne mješavine, brzina kretanja finišera, valjci za zbijanje asfalta

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Pradena, M., Miller, S., Staub, G., Díaz, M., Contreras, F.: Eksplicitno definiranje postupka asfaltiranja kolnika - temeljni preduvjet za poboljšanje kvalitete, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 11, pp. 1031-1040, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2427.2018

ILI:

Pradena, M., Miller, S., Staub, G., Díaz, M., Contreras, F. (2020). Eksplicitno definiranje postupka asfaltiranja kolnika - temeljni preduvjet za poboljšanje kvalitete, GRAĐEVINAR, 72 (11), 1031-1040, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2427.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
M Pradena WEB
Mauricio Pradena
Sveučilište Concepción, Čile
Građevinski fakultet
Tehničko sveučilište u Delftu, Nizozemska
Odjel za kolničke konstrukcije
S Miller WEB
Seirgei Miller
Sveučilište u Twente-u, Nizozemska
Fakutet za organizaciju građenja & inženjerstvo,
gstaub WEB
Guido Staub
Sveučilište Concepción, Čile
Odjel za geodetske i geomatičke znanosti
M Diaz WEB
Marcos Díaz
Sveučilište Concepción, Čile
Odjel za građevinarstvo

Francisco Contreras
Sveučilište Concepción, Čile
Odjel za geodetske i geomatičke znanosti