Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 12
Tip rada: Znanstveni rad-prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Energetski baziran trodimenzionalni indeks oštećenja za praćenje i otkrivanje oštećenja na betonskim građevinama

Nikola Stojić, Tamara Nestorović, Dragoslav Stojić, Nemanja Markovic, Nenad Stojković, Nikola Velimirović

Sažetak

U radu je prikazan novi pristup koji omogućuje aktivno praćenje stanja konstrukcija i otkrivanje oštećenja na masivnim armiranobetonskim konstrukcijama, a utemeljen je na primjeni piezoelektričnih pametnih agregata. U matričnom je obliku izveden inovativni trodimenzionalni indeks oštećenja baziran na valićnoj dekompoziciji signala i energiji prostiranja valova. Iako se predloženi trodimenzionalni indeks oštećenja može koristiti za sve vrste armiranobetonskih konstrukcija, prije svega se ipak preporučuje za masivne infrastrukturne građevine. Pristup predložen u ovom radu teoretski je izveden za proizvoljni oblik armiranobetonskog elementa, te je numerički provjeren u raznim scenarijima variranjem geometrije armiranobetonskih elemenata, isto kao i položaja, veličine i rasprostranjenosti oštećenja. Kvazistatička analiza piezoelektričnih pametnih agregata modelirana je pomoću standardne metode konačnih elemenata, a u ovom je istraživanju uspješno primijenjena eksplicitna metoda konačnih elemenata za modeliranje prostiranja ultrazvučnih valova. Rezultati bazirani na numerički generiranim simulacijama upućuju na perspektivnost novog pristupa za nerazorno otkrivanje oštećenja pomoću trodimenzionalnih indeksa oštećenja.

Ključne riječi
otkrivanje oštećenja, nerazorno ocjenjivanje, praćenje stanja konstrukcija, numerička simulacija, indeksi oštećenja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Stojić, N., Nestorović, T., Stojić, D., Markovic, N., Stojković, N., Velimirović, N.: Energetski baziran trodimenzionalni indeks oštećenja za praćenje i otkrivanje oštećenja na betonskim građevinama, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 12, pp. 1223-1238, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2428.2018

ILI:

Stojić, N., Nestorović, T., Stojić, D., Markovic, N., Stojković, N., Velimirović, N. (2021). Energetski baziran trodimenzionalni indeks oštećenja za praćenje i otkrivanje oštećenja na betonskim građevinama, GRAĐEVINAR, 73 (12), 1223-1238, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2428.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Nikola Stojic WEB
Nikola Stojić
Institut za ceste, Srbija
Tamara Nestorovic WEB
Tamara Nestorović
Sveučilište Ruhr u Bochumu
Fakultet za građevinarstvo i zaštitu okoliša

Stojic slika
Dragoslav Stojić
Sveučilište u Nišu
Građevinsko-arhitektonski fakultet
Markovic WEB
Nemanja Markovic
Sveučilište u Nišu
Građevinsko-arhitektonski fakultet
Nenad Stojkovic WEB
Nenad Stojković
Sveučilište u Nišu, Srbija
Visoka tehnička škola
Odjel za građevinarstvo
Nikola Velimirovic WEB
Nikola Velimirović
Državno sveučilište u Novom Pazaru, Srbija
Odjel tehničkih znanosti