Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 5
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Prionjivost i zaštitna svojstva DTM premaza u odnosu na premaze s temeljnim slojem

Mario Kralj, Krunoslav Pavković, Ivan Stojanović, Josipa Anđal

Sažetak

Velika zastupljenost čelika u izgradnji objekata i infrastrukture danas u svijetu uzrokuje velike troškove zbog osjetljivosti čelika na koroziju. Kako bi se smanjili troškovi zaštite čeličnih konstrukcija od korozije, ulažu se veliki napori u razvijanje novih tehnologija kojima se želi smanjiti vrijeme rada i produžiti vijek antikorozivne zaštite. Uzimajući u obzir sve češću primjenu “direct to metal” (DTM) sustava za antikorozivnu zaštitu čeličnih konstrukcija, u radu je ispitana i uspoređena prionjivost ovog sustava sa sustavima s temeljnim premazom. Ispitivanja su provedena na tri tipa sustava antikorozivne zaštite.

Ključne riječi
korozija, premaz, prionjivost, delaminacija, čelik, DTM , direktno na metal

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kralj, M., Pavković, K., Stojanović, I., Anđal, J.: Prionjivost i zaštitna svojstva DTM premaza u odnosu na premaze s temeljnim slojem, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 5, pp. 401-408, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2435.2018

ILI:

Kralj, M., Pavković, K., Stojanović, I., Anđal, J. (2019). Prionjivost i zaštitna svojstva DTM premaza u odnosu na premaze s temeljnim slojem, GRAĐEVINAR, 71 (5), 401-408, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2435.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Autor 1 WEB
Mario Kralj
KRALJ-ING d.o.o.

Krunoslav Pavković
Tehničko veleučilište u Zagrebu
Graditeljski odjel
Autor 3 WEB
Ivan Stojanović
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Autor 4 WEB
Josipa Anđal
Tehničko veleučilište u Zagrebu
Graditeljski odjel