Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 7
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Predviđanje tlačne čvrstoće betona pomoću umjetnih neuronskih mreža

Pablo Neira, Leonardo Bennun, Mauricio Pradena, Jaime Gómez

Sažetak

Svojstva betona, uključujući i tlačnu čvrstoću, uglavnom se mogu smatrati vrlo nelinearnim funkcijama njegovih komponenata. Metode koje se koriste za projektiranje betonskih mješavina u svojoj su osnovi simulacije koje zahtijevaju skupe i vremenski zahtjevne korekcije u laboratoriju. U ovom se radu predlaže korisna podrška utemeljena na umjetnoj neuronskoj mreži, točnije primjeni višeslojne perceptronske mreže, a može se primijeniti za predviđanje tlačne čvrstoće betonskih mješavina. Razvijeni modeli omogućuju smanjenje broja laboratorijskih ispitivanja koja se provode u svrhu korekcije betonske mješavine.

Ključne riječi
projektiranje betonskih mješavina, tlačna čvrstoća, laboratorijska ispitivanja, umjetne neuronske mreže

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Neira, P., Bennun, L., Pradena, M., Gómez, J.: Predviđanje tlačne čvrstoće betona pomoću umjetnih neuronskih mreža, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 7, pp. 585-592, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2438.2018

ILI:

Neira, P., Bennun, L., Pradena, M., Gómez, J. (2020). Predviđanje tlačne čvrstoće betona pomoću umjetnih neuronskih mreža, GRAĐEVINAR, 72 (7), 585-592, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2438.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Pablo Neira WEB
Pablo Neira
Sveučilište Concepción, Čile
Fakultet fizike i matematike
Odjel za fiziku
Leonardo Bennun WEB
Leonardo Bennun
Sveučilište Concepción, Čile
Fakultet fizike i matematike
Odjel za fiziku
M Pradena WEB
Mauricio Pradena
Sveučilište Concepción, Čile
Građevinski fakultet
Tehničko sveučilište u Delftu, Nizozemska
Odjel za kolničke konstrukcije
Jaime Gomez WEB
Jaime Gómez
Sveučilište Simón Bolívar, Venezuela