Arhiva

UDK: 699.844:711.45
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 1
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Mjere za smanjenje buke od prometa u urbanim sredinama

Stjepan Lakušić, Vesna Dragčević, Tatjana Rukavina

Sažetak

U radu su cjelovito prikazane mjere za smanjenje razine buke od prometa. Navedeni su osnovni uzroci nastajanja povišenih razina buke od cestovnog prometa i prometa prisilno vođenih vozila. Opisane su uobičajene mjere koje se primjenjuju u poslovno-stambenim zonama gradova većine europskih zemalja. Kritički je uspoređena primjena razmatranih mjera u Hrvatskoj, u odnosu na one koje se poduzimaju u zemljama članicama Europske Unije, posebice one koje se odnose na urbane sredine.

Ključne riječi
urbane sredine, zaštita od buke, mjerenje razine buke, cestovni promet, prisilno vođena vozila, buka od prometa

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lakušić, S., Dragčević, V., Rukavina, T.: Mjere za smanjenje buke od prometa u urbanim sredinama, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 1

ILI:

Lakušić, S., Dragčević, V., Rukavina, T. (2005). Mjere za smanjenje buke od prometa u urbanim sredinama, GRAĐEVINAR, 57 (1)
Autori:
Lakusic Stjepan
Stjepan Lakušić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za prometnice
Dragcevic WEB
Vesna Dragčević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za prometnice

Tatjana Rukavina
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za prometnice