Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 12
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Primjena metode konačnih razlika u određivanju utjecaja statičkog posmičnog naprezanja na likvefakciju tla

Berna Unutmaz

Sažetak

U ovom se radu istražuje utjecaj statičkog posmičnog naprezanja na likvefakcijski potencijal tla te se predlaže rješenje u zatvorenom obliku kojim se taj utjecaj uzima u obzir. Provedene su dvodimenzionalne numeričke analize temeljene na metodi konačnih razlika pri čemu su korištene razne vrste tala i potresnih kombinacija. U analize su uključene kosine sa statičkim posmičnim naprezanjima različitim od nule. Zaključeno je da utjecaj početnog statičkog posmičnog naprezanja na otpor likvefakciji u velikoj mjeri ovisi o krutosti tla i o veličini početnog posmičnog naprezanja na lokaciji, dok je utjecaj potresne magnitude neznatan.

Ključne riječi
likvefakcija tla, statičko posmično naprezanje, konačna razlika, seizmički odziv, koeficijent posmičnog naprezanja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Unutmaz, B.: Primjena metode konačnih razlika u određivanju utjecaja statičkog posmičnog naprezanja na likvefakciju tla, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 12, pp. 1143-1151, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2455.2018

ILI:

Unutmaz, B. (2019). Primjena metode konačnih razlika u određivanju utjecaja statičkog posmičnog naprezanja na likvefakciju tla, GRAĐEVINAR, 71 (12), 1143-1151, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2455.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
BernaUnutmaz WEB
Berna Unutmaz
Sveučilište University, Ankara, Turska
Građevinski fakultet