Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 4
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Neizrazito višekriterijsko odlučivanje u planiranju i projektiranju željezničke infrastrukture

Milana Kosijer, Miloš Ivić, Ivan Belošević, Norbert Pavlović, Marija Opricović

Sažetak

U radu je prikazan pristup neizrazitog višekriterijskog odlučivanja u procesu planiranja i projektiranja željezničke infrastrukture koji omogućava cjelovito i sustavno rješavanje problema postojanja faktora neizvjesnosti i neodređenosti prilikom procjene vrijednosti kriterijskih funkcija. Predloženi pristup višekriterijskog odlučivanja je predstavljen u okviru metodologije za izbor najpovoljnije trase dvokolosiječne željezničke pruge. Za vrednovanje varijantnih rješenja trase u radu su upotrebljeni trouglasti neizraziti brojevi, a za rangiranje je primijenjena neizrazita VIKOR metoda.

Ključne riječi
željeznička infrastruktura, planiranje i projektiranje, višekriterijsko odlučivanje, neizrazita VIKOR metoda

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kosijer, M., Ivić, M., Belošević, I., Pavlović, N., Opricović, M.: Neizrazito višekriterijsko odlučivanje u planiranju i projektiranju željezničke infrastrukture, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 4, pp. 323-334, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2459.2018

ILI:

Kosijer, M., Ivić, M., Belošević, I., Pavlović, N., Opricović, M. (2020). Neizrazito višekriterijsko odlučivanje u planiranju i projektiranju željezničke infrastrukture, GRAĐEVINAR, 72 (4), 323-334, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2459.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Kosijer Milana WEB
Milana Kosijer
Sveučilište u Beogradu,
Prometni fakultet

Miloš Ivić
Sveučilište u Beogradu,
Prometni fakultet

Ivan Belošević
Saobraćajni fakultet- Univerziet u Beogradu
Pavlović Norbert WEB
Norbert Pavlović
Sveučilište u Beogradu,
Prometni fakultet
Opricovic WEB
Marija Opricović
Narodna Banka Srbije