Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 2
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza ponašanja čvornog spoja montažne čelične kupole

Davor Skejić, Alagušić Anamarija, Hrg Gabrijela, Lokin Marija, Domagoj Damjanović

Sažetak

U radu je karakterizirano ponašanje čvora čelične geodetske kupole koji je optimalan s aspekta montaže. Riječ je o spoju na preklop s jednim vijkom, gdje su cijevni elementi spljošteni i dodatno savinuti da se dobije tražena konfiguracija kupole. Rezultati dobiveni originalnim laboratorijskim ispitivanjem i numeričkim analizama uspoređeni su s analitičkim vrijednostima određenim preko pojednostavljenih izraza za proračun otpornosti kritičnog presjeka, odnosno mjerodavnog načina otkazivanja. Predloženo je konstrukcijsko rješenje s ciljem poboljšanja ponašanja navedenog spoja kupole i optimizacije konstrukcije u cijelosti.

Ključne riječi
geodetska kupola, čelik, vijčani čvorni spoj, laboratorijska ispitivanja, numerička analiza, optimizacija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Skejić, D., Anamarija, A., Gabrijela, H., Marija, L., Damjanović, D.: Analiza ponašanja čvornog spoja montažne čelične kupole, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 2, pp. 85-93, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2464.2018

ILI:

Skejić, D., Anamarija, A., Gabrijela, H., Marija, L., Damjanović, D. (2019). Analiza ponašanja čvornog spoja montažne čelične kupole, GRAĐEVINAR, 71 (2), 85-93, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2464.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Davor Skejic
Davor Skejić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Alagusic WEB
Alagušić Anamarija
Intrados projekt d.o.o.
Ghrg WEB
Hrg Gabrijela
Institut IGH d.d.
MLokin WEB
Lokin Marija
Struktura-Projekt, d.o.o.
Damjanovic WEB
Domagoj Damjanović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet